Garantie
Voorwaarden
Privacy
Support
RMA Formulier
Winkel
Contact
Garantie

GARANTIEVOORWAARDEN ECC Computers & Componenten

Componenten
Op alle door ons geleverde Componenten zit standaard 1 jaar garantie tenzij de leverancier een langere termijn hanteert, ook staat een langere termijn vermeld bij het product op onze site.
Bij elk product wordt een rma formulier bijgesloten , heeft u dit niet ontvangen klik dan hier om het formulier te kunnen lezen en afdrukken.

De garantie geldt op basis van bring - in , dat wil zeggen dat de goederen opgestuurd of anderszins bij ons aangeleverd dienen te worden.Tijdens dit transport valt het pakket onder UW verantwoording en zijn ook de portokosten naar ons toe voor rekening van de klant , de terugzending betaalt Ecc computers.

Goederen dienen GOED verpakt en VOLDOENDE gefrankeerd te zijn , indien u niet aan bovenstaande voorwaarde voldoet weigeren wij het pakket aan te nemen en gaat het retour afzender! 

Indien het component binnen 8 dagen na aankoop defect raakt zullen wij dit component binnen 3-5 werkdagen omruilen , mits voorradig.
U dient dan wel eerst het component op te sturen of anderszins aan te leveren. 
Is uw product stuk na de periode van 8 dagen dan zal reparatie/ vervanging binnen 14 tot 28 dagen plaatsvinden. 

Let op alle zendingen van de koper naar de verkoper(Ecc computers) zijn voor rekening en risico van de koper!
Het transport van u naar ons valt dus onder uw risico ,beschadiging en of zoekraken is dus voor risico van de verzender!

Garantie kan alleen verleend worden wanneer producten onbeschadigd zijn en met de originele verpakking en garantie zegel(indien aanwezig)wordt aangeleverd.
Natuurlijk dient ook een kopie factuur of aankoopbon te worden overlegd!

Wij zijn lange tijd zeer coulant geweest, echter wordt er steeds vaker iets opgestuurd dat door ondeskundig gebruik defect is geraakt wij zullen goederen die sporen van "user abuse" vertonen niet meer in behandeling nemen en direct aan de klant terugzenden.

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat enige ervaring cq deskundigheid beslist nodig is om zonder risico tot montage over te gaan. 

Beschikt u over geen ervaring laat ons het werk dan doen dan loopt u ook geen risico dat u de garantie op uw dure componenten verliest! Neemt u dus a.u.b. geen onnodig risico omdat wij veelvuldig de gevolgen van ondeskundig gebruik onder ogen krijgen!
Systemen 

Op alle door ons geleverde en geassembleerde systemen zit Minimaal 1 jaar garantie tenzij anders vermeld.
De garantie geldt op basis van bring - in , tenzij anders vermeld, dat wil zeggen dat de goederen opgestuurd of anderszins bij ons aangeleverd dienen te worden.

Indien u goederen naar ons verstuurd dienen deze voldoende te zijn gefrankeerd daar deze anders ongefrankeerd retour afzender gaan. 
Stuurt u altijd een kopie van uw factuur mee en een duidelijke omschrijving van het probleem.Let op !! Wij verlenen alleen garantie op de hardware !! 

Wij beschikken over een eigen technische dienst en zullen het systeem binnen 14 werkdagen werkend retourneren. (Mits de te vervangen componenten voorradig zijn) 
Mocht uit onderzoek blijken dat het defect is veroorzaakt door onjuist gebruik of door niet juist werkende software vervalt de garantie en zal er normaal arbeidsloon in rekening worden gebracht van € 30,- per uur.
Ook zal het defecte onderdeel(en) in deze gevallen niet worden vergoed.
Mocht blijken dat het het systeem niet defect is wordt € 30,-
in rekening gebracht.
Mocht het systeem niet normaal meer functioneren door onjuist geïnstalleerde software of door virussen wordt € 30,- per uur in rekening gebracht.

© 2002 ECC-Computers